Facebook Twitter Instagram
Slika

obaveštenje...

Lekarska komisija za pregled i izdavanje uverenja za vozače, lovce, posao radiće dana 09.08.2024 od 10:00 h.

Zakazivanje na telefon 062 8028 287.

23.01.2024 - Obnova zdravstvenih stanica i ambulanti u opštini Kovačici

YouTube

15.01.2024 - Ambulanta u Idvoru dobila novi sjaj

YouTube

12.09.2023 - Nove fasade na ambulantama Samoš, Uzdin i ZS Kovačica

YouTube

15.08.2023 - Urološki pregledi u Domu zdravlja Kovačica

YouTube

14.07.2023 - Počinju radovi u idvorskoj ambulanti, a dobili i novi sanitet

YouTube

01.04.2023 - Nova sonda za ultrazvuk srca

01.03.2023 - Otvorena nova sala za male hirurške intervencije

01.09.2022 - Nov digitalni RTG aparat (Projekat Ministarstvo Zdravlja)

Zaposleni radnici po kadrovskom planu za 2024. godinu

Broj zaposlenih

46
Lekari
71
Medicinski tehničari
30
Nemedicinski radnici

Struktura zaposlenih

Slika.

16-Lekari specijalisti

Slika.

22-Lekari opšte prakse

Slika.

1-Biohemičar

Slika.

7-Lekari stoma.

Slika.

57-Medici. tehičari

Slika.

8-Stoma. tehničari

Slika.

6-Labor. tehn.

Slika.

10-Administ. radnici

Slika.

3-Tehnički radnici

Slika.

8-Vozači SHMP

Slika.

9-Spremačice