Facebook Twitter Instagram
Slika

obaveštenje...

      U nedelju 21.04.2024. godine Dom zdravlja u saradnji sa RFZO opet organizuje preventivne preglede.

      Ovom prilikom našim sugrađanima na raspolaganju će biti pregled procene rizika za razvoj KARDIORENALNOG SINDROMA. Merenje pritiska, merenje pulsa, težine i visine uz izračunavanje Body mass indeksa, EKG pregled, merenje šećera u krvi, urea, kreatinin i procena jačine vrednosti bubrežne filtracije -EGFR Laboratorija će raditi od 07:00 do 11:00 h

      Pre dolaska u laboratoriju NE DORUČKOVATI ! Kod lekara sa rezultatima se možete javiti od 08:00 do 16:00 h.

Novosti

23.01.2024 - Obnova zdravstvenih stanica i ambulanti u opštini Kovačici

YouTube

15.01.2024 - Ambulanta u Idvoru dobila novi sjaj

YouTube

12.09.2023 - Nove fasade na ambulantama Samoš, Uzdin i ZS Kovačica

YouTube

15.08.2023 - Urološki pregledi u Domu zdravlja Kovačica

YouTube

14.07.2023 - Počinju radovi u idvorskoj ambulanti, a dobili i novi sanitet

YouTube

01.04.2023 - Nova sonda za ultrazvuk srca

01.03.2023 - Otvorena nova sala za male hirurške intervencije

01.09.2022 - Nov digitalni RTG aparat (Projekat Ministarstvo Zdravlja)

Nadležne institucije

Zaposleni radnici

Broj zaposlenih

45
Lekari
74
Medicinski tehničari
32
Nemedicinski radnici

Struktura zaposlenih

Slika.

19-Lekari specijalisti

Slika.

20-Lekari opšte prakse

Slika.

6-Lekari stoma.

Slika.

58-Medici. tehičari

Slika.

10-Stoma. tehničari

Slika.

6-Laboranti

Slika.

9-Administ. radnici

Slika.

4-Tehnički radnici

Slika.

8-Vozači SHMP

Slika.

11-Spremačice