Facebook Twitter Instagram Behance
Logo jubilej
Slika

AKCIJA!

U nedelju 19.11.2023. godine vršiće se akcija preventivnih pregleda merenje telesne težine i visine uz izračunavanje stepena uhranjenosti, provera lipidnog statusa glikemije i glikoliziranog hemoglobina (HbA1C) kao i merenje krvnog pritisaka. Pregledi će se obavljati od 08:00 do 14:00 h. Laboratorija će raditi od 07:00 do 11:00 h, posle 11:00 h radiće se uhranjenost i merenje pritiska.

Novosti

03.11.2023 - AKCIJA! - U Domu zdravlja u Kovačici nastavlja se akcija preventivnih pregleda

YouTube

12.09.2023 - Nove fasade na ambulantama Samoš, Uzdin i ZS Kovačica

YouTube

15.08.2023 - Urološki pregledi u Domu zdravlja Kovačica

YouTube

14.07.2023 - Počinju radovi u idvorskoj ambulanti, a dobili i novi sanitet

YouTube

01.04.2023 - Nova sonda za ultrazvuk srca

01.03.2023 - Otvorena nova sala za male hirurške intervencije

01.09.2022 - Nov digitalni RTG aparat (Projekat Ministarstvo Zdravlja)

Zaposleni radnici

Broj zaposlenih

45
Lekari
74
Medicinski tehničari
32
Nemedicinski radnici

Struktura zaposlenih

Slika.

19-Lekari specijalisti

Slika.

20-Lekari opšte prakse

Slika.

6-Lekari stoma.

Slika.

58-Medici. tehičari

Slika.

10-Stoma. tehničari

Slika.

6-Laboranti

Slika.

9-Administ. radnici

Slika.

4-Tehnički radnici

Slika.

8-Vozači SHMP

Slika.

11-Spremačice