Kontakt podaciNAZIV ORGANIZACIONIH JEDINICA OPIS PODACI
Uprava
Adresa Šturova 42
telefon 013/661-103
fax 013/661-279
e-mail dzkovacica@gmail.com
ZS Kovačica
Adresa Šturova 42
telefon 013/661-103
fax - // -
e-mail zskovacica@panet.rs
ZS Debeljača
Adresa Servo Mihalja BB
telefon 013/664-022
fax - // -
e-mail zsdebeljaca@panet.rs
ZS Crepaja
Adresa Trg oslobođenja BB
telefon 013/671-510
fax - // -
e-mail zscrepaja@panet.rs
ZS Padina
Adresa Trg Oslobođenja 2
telefon 013/667-215
fax - // -
e-mail zspadina@panet.rs
Amb Uzdin
Adresa Tudor Vladimiresku 178
telefon 013/673-203
fax - // -
e-mail zsuzdin@panet.rs
Amb Samoš
Adresa Maršala Tita 28
telefon 013/675-109
fax - // -
e-mail zssamos@panet.rs
Amb Idvor
Adresa Mihajla Pupina BB
telefon 013/676-014
fax - // -
e-mail zsidvor@panet.rs
Amb Putnikovo
Adresa MBosanska BB
telefon 013/nnn-nnn
fax - // -
e-mail zsputnikovo@panet.rs


Kako do nas...