Pravilnici


  • Pravilnik o ugovaranju ZZ iz OZO sa davaocima ZU za 2023. godinu PDF
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Doma zdravlja Kovačica PDF
  • Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji PDF
  • Pravilnik o načinu i postupku i ostvarivanja prava iz OZO PDF
  • Pravilnik o naknadi troškova za prevoz PDF
  • Lista indikacija PDF